KARTINFORMATION


Kartan visar mångfald av grupper (i vilken utsträckning människor födda i olika länder finns i olika områden).Rött = hög mångfald, grått = låg mångfald.Resultaten är sammanfattade och analyserade i rapporten Mångfald och Segregation i Sverige som du finner på Hyresgästföreningens hemsida, här.


Klicka på ett område för att se ytterligare information.


Utöver mångfald visas också mått för:


¤ Segregation (i vilken utsträckning mångfalden är jämt fördelad mellan
områden)
¤ Andel av befolkningen födda i olika länder (med en SCB:s förenklade
födelselandsvariabel)
¤ Andel låg, medel och höginkomsthushåll.
¤ Dominerande upplåtelseform (hyresätter, bostadsrätter eller
småhus/villor) och hyresandel (andel hyresrätter)


Resultaten visas i tre nivåer som kan visas/döljas: kommuner, stadsdelar (endast i storstäderna) och bostadsområden. Zooma in för att se resultaten på stadsdels- och bostadsområdesnivå.


Bostadsområden kan filtreras med frågeverktyget (samma dialogruta som kartlagren, nere till höger) avseende t.ex. län, mångfald och dominerande upplåtelseform.

Mångfald och segregation i Sverige

Mångfald och segregation i kommuner, stadsdelar och bostadsområden

Områdesinformation