Kartan visar rörlighetsnivåer i relation till antal invånare i 2016.


Ljust = låg rörlighetsnivå

Mörkt = hög rörlighetsnivå


Rörlighet = alla som flyttar inom och från kommunen, inklusive utvandring.

Rörlighetsnivå = Rörlighet / Antal kommuninvånare


Klickar man på en kommun visas detaljerad information om rörlighetsnivåer och hur stor andel av rörligheten som kommer från olika upplåtelseformer.


Kartan är nedladdningsbar som csv- eller shp-fil.


Data kommer från SCB.

Rörlighet på svenska bostadsmarknaden

Rörlighet på bostadsmarknaden på kommunnivå per upplåtelseform.

Feature Info