Hyresgästföreningens hyreskarta ger en överblick över lägenhetshyrorna i svenska kommuner och stadsdelar. Resultaten visar bland annat hur hyrorna har stigit från år till år, från 2017 till 2018. De högsta hyrorna finns i Stockholm med kranskommuner, följt av Göteborg och Malmö, Uppsala och Lund.


Så använder du kartan
Kartan visar genomsnittshyror för år 2017 och 2018 per kvadratmeter och månad i kommuner och stadsdelar, angivet i kronor.


Röttt: jämförelsevis högre hyror.

Vitt/ljusgult: jämförelsevis lägre hyror.


Om du klickar på en kommun eller stadsdel i kartan visas jämförelsesiffror, som anger hur snitthyrorna i en viss kommun förhåller sig till snitthyrorna i riket och i respektive län, samt hyresökningen från föregående år. För stadsdelar visas också en jämförelse med den aktuella staden som helhet. Med frågeverktyget kan kartans uppgifter sparas som karta eller tabell.


Resultat på stadsdelsnivå finns endast för de tre storstäderna: Stockholm, Göteborg och Malmö. För att se stadsdelarna behöver du zooma in på respektive stad.


Kommuner/stadsdelar med otillräckligt dataunderlag är inte ifyllda.


Varifrån kommer uppgifterna?

Kartan är framtagen av Hyresgästföreningen. Hyresuppgifterna är hämtade från Statistiska centralbyråns årliga hyresundersökning, som du kan läsa mer om här. SCB använder en urvalsundersökning, vilket innebär att alla uppgifter har en viss felmarginal. Felmarginalerna kan laddas ner från SCB:s öppna statistikdatabas.


Är hyrorna i kartan kontrollerade för byggår och/eller antal rum?

I kartan används endast medianhyror/kvadratmeter. Uppgifter om byggår, antal rum, m.m. finns i olika kombinationer i SCB:s öppna statistikdatabas. För lägenheter med olika antal rum är månadshyran 2018 i genomsnitt:


1a 2a 3a 4a+
stor-Sthlm 4759 6235 7682 9786
stor-Gbg 4188 5731 6856 8598
stor-Mmö 4320 6248 7517 9292
>75' kommuner 3899 5667 6870 8602
<75' kommuner 3428 4997 6238 7673

Hyreskartan 2017 & 2018

Medianhyror 2017 och 2018 per kvadratmeter och månad i kommuner och stadsdelar.

Områdesinformation